ΚΑΡΑΔΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ

Η/Γ: 05/2007, ΕΣΟ: 44870 | Fide: 25853520 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022A 830 0
2021B 830 0
2021A 830 0
2020B 830 0
2020A 830 0
2019B 830 1
2019A 830 0
2018B 830 0
2018A 830 5
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
2016A - 0
2015B - 0
2015A 1000 0
2014B 1000 0
2014A 1000 0
Παλαιότερα 1000 -