ΜΠΑΛΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Η/Γ: 02/1994, ΕΣΟ: 44909 | Fide: 25830619 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022B 1602 0
2022A 1602 4
2021B 1606 2
2021A 1600 0
2020B 1600 0
2020A 1600 7
2019B 1562 0
2019A 1562 7
2018B 1561 8
2018A 1502 22
2017B 1457 0
2017A 1457 11
2016B 1421 7
2016A 1402 19
2015B 1214 6
2015A 1188 12
2014B 1062 5
2014A 1000 0
Παλαιότερα 1000 -