ΠΑΠΑΟΥΛΑΚΗΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ

Η/Γ: 03/2007, ΕΣΟ: 44913 | Fide: 25833260 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022B 1711 33
2022A 1729 38
2021B 1611 23
2021A 1535 0
2020B 1535 5
2020A 1452 26
2019B 1524 46
2019A 1330 30
2018B 1293 25
2018A 1446 30
2017B 1185 19
2017A 1110 15
2016B 1014 18
2016A 1003 16
2015B 938 15
2015A 944 2
2014B - 0
Παλαιότερα 1000 -