ΓΕΡΟΧΡΗΣΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ

Η/Γ: 04/2006, ΕΣΟ: 44928, Fide: 25880110

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
2018A - 0
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
2016A - 0
2015B - 0
2015A - 0
2014B - 0
Παλαιότερα 1000 -