ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΝ ΠΕΡΙΑΝΔΡΟΣ

Η/Γ: 08/2006, ΕΣΟ: 44932, Fide: 25853384

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021A 1167 0
2020B 1167 0
2020A 1167 12
2019B 1215 9
2019A 1106 13
2018B 1079 2
2018A 1104 10
2017B 1030 9
2017A 1009 8
2016B 954 22
2016A - 0
2015B - 0
2015A - 0
2014B 1000 0
Παλαιότερα 1000 -

Σύλλογοι