ΤΑΣΙΑΚΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ - ΑΝΔΡΕΑΣ

Η/Γ: 11/2003, ΕΣΟ: 44939, Fide: 25838180

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021A 1091 0
2020B 1091 0
2020A 1091 0
2019B 1091 0
2019A 1091 0
2018B 1091 0
2018A 1091 0
2017B 1091 3
2017A 1009 2
2016B 999 13
2016A 924 10
2015B 956 9
2015A 849 13
2014B - 0
Παλαιότερα 1000 -

Σύλλογοι