ΑΛΕΞΙΟΥ ΜΑΡΙΑ - ΕΛΕΝΗ

Η/Γ: 06/2004, ΕΣΟ: 44940 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022B 953 0
2022A 953 0
2021B 953 0
2021A 953 0
2020B 953 0
2020A 953 0
2019B 953 0
2019A 953 0
2018B 953 0
2018A 953 0
2017B 953 0
2017A 953 0
2016B 953 0
2016A 953 8
2015B 1019 1
2015A 1024 3
2014B 1052 1
Παλαιότερα 1000 -

Σύλλογοι