ΖΟΥΜΠΟΥΡΔΙΚΟΥΔΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

Η/Γ: 01/2004, ΕΣΟ: 44941 | Fide: 25842277 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 940 0
2023Α 940 0
2022B 940 0
2022A 940 0
2021B 940 3
2021A 960 0
2020B 960 1
2020A 974 4
2019B 1007 8
2019A 922 11
2018B 987 8
2018A 1046 17
2017B 960 8
2017A 967 10
2016B - 2
2016A - 0
2015B - 0
2015A - 0
2014B - 0
Παλαιότερα 1000 -

Σύλλογοι