ΔΕΔΕΜΑΔΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Η/Γ: 01/1981, ΕΣΟ: 44942 | Fide: 25822349 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 869 0
2023Α 869 0
2022B 869 0
2022A 869 0
2021B 869 0
2021A 869 0
2020B 869 0
2020A 869 0
2019B 869 0
2019A 869 0
2018B 869 2
2018A 883 0
2017B 883 0
2017A 883 14
2016B - 0
2016A - 0
2015B 1000 0
2015A 1000 0
2014B 1000 0
Παλαιότερα 1000 -