ΜΑΛΛΙΑΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Η/Γ: 06/2003, ΕΣΟ: 44944 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022A 888 0
2021B 888 0
2021A 888 0
2020B 888 0
2020A 888 0
2019B 888 0
2019A 888 0
2018B 888 0
2018A 888 0
2017B 888 0
2017A 888 0
2016B 888 0
2016A 888 0
2015B 888 0
2015A 888 1
2014B - 0
Παλαιότερα 1000 -