ΜΠΑΤΣΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Η/Γ: 06/2007, ΕΣΟ: 44953 | Fide: 25838342 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022B 1285 2
2022A 1299 3
2021B 1271 0
2021A 1271 0
2020B 1271 0
2020A 1271 6
2019B 1239 9
2019A 1200 10
2018B - 0
2018A - 0
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
2016A - 0
2015B - 0
2015A - 0
2014B 1000 0
Παλαιότερα 1000 -