ΝΟΔΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Η/Γ: 03/2002, ΕΣΟ: 44954 | Fide: 25837796 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023Α 1005 1
2022B 1035 0
2022A 1035 0
2021B 1035 0
2021A 1035 0
2020B 1035 0
2020A 1035 0
2019B 1035 0
2019A 1035 0
2018B 1035 1
2018A 1038 0
2017B 1038 4
2017A 1042 13
2016B 1059 10
2016A 1042 9
2015B 892 0
2015A 892 20
2014B 861 4
Παλαιότερα 1000 -