ΜΑΝΤΗ ΜΑΡΙΑ ΡΑΦΑΗΛΙΑ

Η/Γ: 04/2002, ΕΣΟ: 44955 | Fide: 25831623 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023Α 964 0
2022B 964 0
2022A 964 0
2021B 964 9
2021A 1039 0
2020B 1039 0
2020A 1039 0
2019B 1039 0
2019A 1039 0
2018B 1039 0
2018A 1039 5
2017B 1019 5
2017A - 0
2016B - 4
2016A 1034 1
2015B - 0
2015A - 0
2014B - 0
Παλαιότερα 1000 -

Σύλλογοι