ΚΟΥΚΟΥΒΙΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΠΑΥΛΟΣ

Η/Γ: 03/1947, ΕΣΟ: 44962 | Fide: 25833367 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022B 1104 0
2022A 1104 0
2021B 1104 0
2021A 1104 0
2020B 1104 0
2020A 1104 0
2019B 1104 0
2019A 1104 0
2018B 1104 0
2018A 1104 0
2017B 1104 0
2017A 1104 10
2016B 1000 0
2016A 1000 0
2015B 1000 0
2015A 1000 0
2014B 1000 0
Παλαιότερα 1000 -

Σύλλογοι