ΛΙΟΛΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Η/Γ: 11/2004, ΕΣΟ: 44964 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022A 957 0
2021B 957 0
2021A 957 0
2020B 957 0
2020A 957 0
2019B 957 0
2019A 957 0
2018B 957 0
2018A 957 0
2017B 957 0
2017A 957 0
2016B 957 0
2016A 957 7
2015B 877 2
2015A - 0
2014B - 0
Παλαιότερα 1000 -

Σύλλογοι