ΤΣΙΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Η/Γ: 07/2005, ΕΣΟ: 44965 | Fide: 25831470 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022B 1729 34
2022A 1693 15
2021B 1692 33
2021A 1487 0
2020B 1487 18
2020A 1500 23
2019B 1445 35
2019A 1412 32
2018B 1269 0
2018A 1269 24
2017B 1246 17
2017A 1133 12
2016B 1095 8
2016A 1007 18
2015B 1129 2
2015A 1123 5
2014B - 0
Παλαιότερα 1000 -