ΒΑΡΔΑΚΑ ΣΟΦΙΑ

Η/Γ: 04/2008, ΕΣΟ: 44979 | Fide: 25824848 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1373 23
2023Α 1240 29
2022B 1335 23
2022A 1381 20
2021B 1320 6
2021A 1260 0
2020B 1260 9
2020A 1298 19
2019B 1115 16
2019A 1209 19
2018B 1143 15
2018A 1147 21
2017B 907 6
2017A 883 16
2016B - 2
2016A - 0
2015B - 0
2015A - 0
2014B 1000 0
Παλαιότερα 1000 -

Σύλλογοι