ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Η/Γ: 11/1969, ΕΣΟ: 44982 | Fide: 25843966 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022B 1300 0
2022A 1300 0
2021B 1300 0
2021A 1300 0
2020B 1300 0
2020A 1300 6
2019B 1333 0
2019A 1333 5
2018B 1341 0
2018A 1341 5
2017B 1305 0
2017A 1305 9
2016B 1262 0
2016A 1262 4
2015B - 0
2015A - 0
2014B 1000 0
Παλαιότερα 1000 -