ΠΕΤΡΟΛΕΚΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ

Η/Γ: 09/1967, ΕΣΟ: 44995, Fide: 25844520

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
2019A - 2
2018B - 0
2018A - 2
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
2016A - 0
2015B - 0
2015A - 0
2014B 1000 0
Παλαιότερα 1000 -