ΠΕΪΚΟΣ ΡΑΦΑΗΛ

Η/Γ: 03/2008, ΕΣΟ: 45031 | Fide: 25830732 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022B 1396 2
2022A 1388 7
2021B 1361 0
2021A 1361 0
2020B 1361 1
2020A 1387 13
2019B 1339 14
2019A 1356 19
2018B 1197 14
2018A 1261 21
2017B 1240 9
2017A 1206 10
2016B 1197 27
2016A 1077 20
2015B 933 14
2015A 847 11
2014B 832 5
Παλαιότερα 1000 -