ΚΑΡΟΥΖΟΥ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ - ΜΕΛΙΝΑ

Η/Γ: 12/2007, ΕΣΟ: 45035 | Fide: 25829823 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023Α 1237 0
2022B 1237 0
2022A 1237 0
2021B 1237 0
2021A 1237 0
2020B 1237 0
2020A 1237 7
2019B 1148 15
2019A 1122 28
2018B 1001 12
2018A 1040 21
2017B 1035 15
2017A 965 17
2016B 946 13
2016A 1133 2
2015B - 0
2015A - 0
2014B - 0
Παλαιότερα 1000 -

Σύλλογοι