ΠΑΝΟΥΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

Η/Γ: 06/2003, ΕΣΟ: 45037 | Fide: 25838458 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023Α 1160 0
2022B 1160 0
2022A 1160 0
2021B 1160 0
2021A 1160 0
2020B 1160 0
2020A 1160 0
2019B 1160 0
2019A 1160 0
2018B 1160 0
2018A 1160 0
2017B 1160 0
2017A 1160 1
2016B 1157 0
2016A 1157 8
2015B 1222 7
2015A 1000 0
2014B 1000 0
Παλαιότερα 1000 -

Σύλλογοι