ΠΑΝΟΥΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

Η/Γ: 06/2003, ΕΣΟ: 45037, Fide: 25838458

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2020B 1160 0
2020A 1160 0
2019B 1160 0
2019A 1160 0
2018B 1160 0
2018A 1160 0
2017B 1160 0
2017A 1160 1
2016B 1157 0
2016A 1157 8
2015B 1222 7
2015A 1000 0
2014B 1000 0
Παλαιότερα 1000 -

Σύλλογοι