ΤΣΑΧΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Η/Γ: 06/2001, ΕΣΟ: 45038

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2020B 1000 0
2020A 1000 0
2019B 1000 0
2019A 1000 0
2018B 1000 0
2018A 1000 0
2017B 1000 0
2017A 1000 0
2016B 1000 0
2016A 1000 0
2015B 1000 0
2015A 1000 0
2014B 1000 0
Παλαιότερα 1000 -

Σύλλογοι