ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

Η/Γ: 07/2005, ΕΣΟ: 45041 | Fide: 25866974

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021B - 0
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
2018A - 0
2017B - 0
2017A - 1
2016B - 1
2016A - 1
2015B - 0
2015A - 0
2014B 1000 0
Παλαιότερα 1000 -