ΤΣΟΝΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Η/Γ: 08/1974, ΕΣΟ: 45105 | Fide: 25847724 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022B 812 0
2022A 812 0
2021B 812 0
2021A 812 0
2020B 812 0
2020A 812 0
2019B 812 0
2019A 812 0
2018B 812 0
2018A 812 1
2017B 815 0
2017A 815 2
2016B 834 15
2016A - 5
2015B - 0
2015A - 0
2014B 1000 0
Παλαιότερα 1000 -