ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΟΥ ΚΑΛΥΨΩ

Η/Γ: 07/2006, ΕΣΟ: 45113 | Fide: 25837168 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1043 0
2023Α 1043 1
2022B 1075 0
2022A 1075 0
2021B 1075 2
2021A 1137 0
2020B 1137 4
2020A 1106 1
2019B 1109 11
2019A 1075 18
2018B 1137 13
2018A 1201 36
2017B 951 23
2017A 830 20
2016B 830 21
2016A 700 26
2015B - 9
2015A - 0
2014B 1000 0
Παλαιότερα 1000 -