ΔΑΦΕΡΕΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ - ΑΡΣΕΝΙΟΣ

Η/Γ: 07/2008, ΕΣΟ: 45151 | Fide: 25842161 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023Α 995 0
2022B 995 0
2022A 995 0
2021B 995 0
2021A 995 0
2020B 995 0
2020A 995 7
2019B 977 0
2019A 977 11
2018B 956 6
2018A 926 8
2017B 950 15
2017A 904 22
2016B 1144 6
2016A - 0
2015B - 0
2015A - 0
2014B 1000 0
Παλαιότερα 1000 -