ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Η/Γ: 10/2002, ΕΣΟ: 45155 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023Α 913 0
2022B 913 0
2022A 913 0
2021B 913 0
2021A 913 0
2020B 913 0
2020A 913 0
2019B 913 0
2019A 913 0
2018B 913 0
2018A 913 0
2017B 913 0
2017A 913 0
2016B 913 0
2016A 913 0
2015B 913 0
2015A 913 6
2014B - 0
Παλαιότερα 1000 -