ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΟΡΕΣΤΗΣ - ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Η/Γ: 11/2006, ΕΣΟ: 45156, Fide: 25836536

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
2018A - 0
2017B - 3
2017A - 2
2016B - 0
2016A - 0
2015B - 0
2015A - 0
2014B - 0
Παλαιότερα 1000 -