ΚΑΚΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

Η/Γ: 06/2008, ΕΣΟ: 45157, Fide: 25876961

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2020B 985 0
2020A 985 0
2019B 985 0
2019A 985 3
2018B 961 0
2018A 961 11
2017B 956 8
2017A 1053 8
2016B - 3
2016A 886 3
2015B - 0
2015A 1000 0
2014B 1000 0
Παλαιότερα 1000 -