ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Η/Γ: 03/1971, ΕΣΟ: 45159 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022A 1475 0
2021B 1475 0
2021A 1475 0
2020B 1475 0
2020A 1475 0
2019B 1475 0
2019A 1475 0
2018B 1475 0
2018A 1475 0
2017B 1475 0
2017A 1475 0
2016B 1475 0
2016A 1475 0
2015B 1475 0
2015A 1475 2
2014B 1000 0
Παλαιότερα 1000 -

Σύλλογοι