ΧΑΤΖΙΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΑΡΙΑ

Η/Γ: 06/2003, ΕΣΟ: 45160 | Fide: 25858912 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 898 0
2023B 898 0
2023Α 898 0
2022B 898 0
2022A 898 0
2021B 898 0
2021A 898 0
2020B 898 0
2020A 898 0
2019B 898 0
2019A 898 0
2018B 898 0
2018A 898 2
2017B 848 8
2017A 838 9
2016B 830 5
2016A - 5
2015B - 0
2015A - 0
2014B 1000 0
Παλαιότερα 1000 -

Σύλλογοι