ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ

Η/Γ: 10/2004, ΕΣΟ: 45175 | Fide: 25842684 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022B 1380 0
2022A 1380 0
2021B 1380 0
2021A 1380 0
2020B 1380 0
2020A 1380 8
2019B 1358 2
2019A 1386 16
2018B 1401 13
2018A 1360 10
2017B 1252 9
2017A 1149 7
2016B 1115 5
2016A 1076 10
2015B 1053 0
2015A 1053 3
2014B 1000 0
Παλαιότερα 1000 -