ΚΑΣΚΑΝΤΑΜΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ

Η/Γ: 02/2004, ΕΣΟ: 45180 | Fide: 25896717 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022A 870 0
2021B 870 0
2021A 870 0
2020B 870 0
2020A 870 0
2019B 870 0
2019A 870 10
2018B - 4
2018A - 0
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
2016A - 0
2015B 1000 0
2015A 1000 0
2014B 1000 0
Παλαιότερα 1000 -