ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Η/Γ: 09/2002, ΕΣΟ: 45182 | Fide: 25838750 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022B 940 0
2022A 940 0
2021B 940 0
2021A 940 0
2020B 940 0
2020A 940 0
2019B 940 0
2019A 940 0
2018B 940 0
2018A 940 0
2017B 940 0
2017A 940 0
2016B 940 0
2016A 940 0
2015B 940 3
2015A 893 8
2014B - 0
Παλαιότερα 1000 -

Σύλλογοι