ΒΙΡΒΙΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Η/Γ: 07/2004, ΕΣΟ: 45189 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022B 830 0
2022A 830 0
2021B 830 0
2021A 830 0
2020B 830 0
2020A 830 0
2019B 830 0
2019A 830 0
2018B 830 0
2018A 830 0
2017B 830 0
2017A 830 0
2016B 830 0
2016A 830 0
2015B 830 2
2015A - 5
2014B 1000 0
Παλαιότερα 1000 -