ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

Η/Γ: 02/1963, ΕΣΟ: 45190, Fide: 25837621

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2020B 1225 0
2020A 1225 3
2019B 1194 36
2019A 1114 15
2018B 1018 7
2018A 972 26
2017B 875 10
2017A 892 24
2016B 906 34
2016A 916 45
2015B 970 32
2015A 971 6
2014B - 0
Παλαιότερα 1000 -

Σύλλογοι