ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Η/Γ: 01/2006, ΕΣΟ: 45197, Fide: 25839632

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2020B 1192 8
2020A 1249 21
2019B 1114 13
2019A 1020 27
2018B 987 12
2018A 952 19
2017B - 3
2017A - 0
2016B - 0
2016A - 0
2015B - 0
2015A - 0
2014B 1000 0
Παλαιότερα 1000 -

Σύλλογοι