ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ

Η/Γ: 03/2007, ΕΣΟ: 45201 | Fide: 25837192 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022B 1217 18
2022A 1277 0
2021B 1277 0
2021A 1277 0
2020B 1277 0
2020A 1277 8
2019B 1177 23
2019A 1068 14
2018B 1146 12
2018A 1113 5
2017B 1100 11
2017A 1108 3
2016B 1108 7
2016A 1131 2
2015B - 0
2015A - 0
2014B 1000 0
Παλαιότερα 1000 -