ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ ΜΑΡΙΟΣ - ΕΥΦΡΑΙΜ

Η/Γ: 05/2003, ΕΣΟ: 45202 | Fide: 25837206 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023Α 1309 9
2022B 1375 12
2022A 1332 0
2021B 1332 0
2021A 1332 0
2020B 1332 0
2020A 1332 12
2019B 1368 24
2019A 1347 18
2018B 1328 18
2018A 1372 13
2017B 1290 10
2017A 1300 10
2016B 1332 9
2016A 1351 11
2015B - 0
2015A - 0
2014B 1000 0
Παλαιότερα 1000 -