ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ

Η/Γ: 08/2003, ΕΣΟ: 45218 | Fide: 25837478 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022B 1486 5
2022A 1486 6
2021B 1486 6
2021A 1435 0
2020B 1435 0
2020A 1435 9
2019B 1471 22
2019A 1383 0
2018B 1383 0
2018A 1383 0
2017B 1383 19
2017A 1347 9
2016B 1325 15
2016A - 0
2015B 1000 0
2015A 1000 0
2014B 1000 0
Παλαιότερα 1000 -