ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ

Η/Γ: 07/2008, ΕΣΟ: 45228 | Fide: 25898990 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023Α 900 0
2022B 900 1
2022A 913 4
2021B 874 2
2021A 884 0
2020B 884 0
2020A 884 1
2019B 874 0
2019A 874 9
2018B 830 0
2018A 830 5
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
2016A - 0
2015B 1000 0
2015A 1000 0
2014B 1000 0
Παλαιότερα 1000 -