ΜΑΛΑΝΟΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ

Η/Γ: 07/2001, ΕΣΟ: 45248 | Fide: 25860631 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022B 932 0
2022A 932 0
2021B 932 0
2021A 932 0
2020B 932 0
2020A 932 0
2019B 932 0
2019A 932 5
2018B - 0
2018A - 3
2017B - 0
2017A - 3
2016B - 0
2016A - 0
2015B 1000 0
2015A 1000 0
2014B 1000 0
Παλαιότερα 1000 -