ΝΤΟΥΣΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

Η/Γ: 11/1970, ΕΣΟ: 45251 | Fide: 25844490 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1032 0
2023Α 1032 4
2022B 1022 0
2022A 1022 0
2021B 1022 0
2021A 1022 0
2020B 1022 0
2020A 1022 6
2019B 1015 0
2019A 1015 6
2018B 1024 0
2018A 1024 1
2017B 1027 0
2017A 1027 5
2016B 994 0
2016A 994 1
2015B - 0
2015A - 0
2014B 1000 0
Παλαιότερα 1000 -