ΓΛΑΡΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

Η/Γ: 05/2003, ΕΣΟ: 45254 | Fide: 25846892 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022A 936 0
2021B 936 0
2021A 936 0
2020B 936 0
2020A 936 0
2019B 936 0
2019A 936 0
2018B 936 0
2018A 936 0
2017B 936 0
2017A 936 0
2016B 936 0
2016A 936 0
2015B 936 0
2015A 936 4
2014B 1000 0
Παλαιότερα 1000 -