ΜΠΛΗΖΙΩΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ

Η/Γ: 08/2008, ΕΣΟ: 45279 | Fide: 25853643 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A - 0
2023B - 0
2023Α - 0
2022B - 0
2022A - 0
2021B - 0
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 3
2019B - 0
2019A - 1
2018B - 0
2018A - 1
2017B - 1
2017A - 0
2016B - 1
2016A 1027 1
2015B - 0
2015A - 0
2014B 1000 0
Παλαιότερα 1000 -