ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Η/Γ: 02/2006, ΕΣΟ: 45280 | Fide: 25843850 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1186 0
2023Α 1186 8
2022B 1021 14
2022A 1145 5
2021B 1199 2
2021A 1207 0
2020B 1207 0
2020A 1207 6
2019B 1162 5
2019A 1125 17
2018B 1134 7
2018A 1031 10
2017B 1169 19
2017A 959 12
2016B 934 9
2016A 964 9
2015B 890 14
2015A - 3
2014B - 0
Παλαιότερα 1000 -

Σύλλογοι