ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

Η/Γ: 06/1998, ΕΣΟ: 45287, Fide: 25844300

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2020B 1418 0
2020A 1418 0
2019B 1418 0
2019A 1418 0
2018B 1418 0
2018A 1418 2
2017B 1431 0
2017A 1431 4
2016B 1466 6
2016A 1509 4
2015B 1772 0
2015A 1772 1
2014B 1000 0
Παλαιότερα 1000 -

Σύλλογοι