ΜΙΣΕΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

Η/Γ: 09/2004, ΕΣΟ: 45289 | Fide: 25844270 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022B 1151 0
2022A 1151 0
2021B 1151 0
2021A 1151 0
2020B 1151 0
2020A 1151 0
2019B 1151 0
2019A 1151 3
2018B 1143 3
2018A 1065 3
2017B 1049 3
2017A 1011 2
2016B 1023 5
2016A - 0
2015B - 0
2015A - 0
2014B 1000 0
Παλαιότερα 1000 -

Σύλλογοι