ΜΠΑΛΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Η/Γ: 08/2006, ΕΣΟ: 45306 | Fide: 25888811 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 826 2
2023B 801 0
2023Α 801 4
2022B 847 0
2022A 847 3
2021B 830 0
2021A 830 0
2020B 830 0
2020A 830 0
2019B 830 0
2019A 830 9
2018B - 0
2018A - 4
2017B - 4
2017A - 0
2016B - 0
2016A - 0
2015B 1000 0
2015A 1000 0
2014B 1000 0
Παλαιότερα 1000 -