ΜΠΑΛΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Η/Γ: 08/2006, ΕΣΟ: 45306, Fide: 25888811

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2020B 830 0
2020A 830 0
2019B 830 0
2019A 830 9
2018B - 0
2018A - 4
2017B - 4
2017A - 0
2016B - 0
2016A - 0
2015B 1000 0
2015A 1000 0
2014B 1000 0
Παλαιότερα 1000 -